Beelddenkers signaleren met het Wereldspel

 

De term ‘beelddenken’ is niet nieuw. In de jaren dertig kwam de Haagse logopediste met de theorie dat er mensen zijn die denken in beelden in plaats van in taal. Zij noemde deze mensen beelddenkers.

Montessori-leerkracht Nel Ojemann,  remedial teacher en docente aan de Universiteit van Groningen, heeft haar werk voortgezet. Zij ontwikkelde een onderzoeksmethode onder de naam: het Wereldspel.

Hiermee kan een leerling die in beelden denkt gesignaleerd worden.

Ook Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de twee geheugensystemen.

 

Hier volgt een korte uitleg over Het Wereldspel. Het bestaat uit verschillende onderdelen,  zoals bomen, delen van huizen, dieren en mensen. Het kind krijgt de opdracht: ‘Bouw eens een dorp.’

Aan de hand van de vormgeving van het gebouwde dorp kan afgelezen worden hoe het kind informatie verwerkt,
als beelddenker of als taaldenker.
Daarnaast zijn er persoonlijkheidskenmerken af te lezen, denk hierbij aan faalangst, boosheid e.d.
Hoe de opdracht wordt uitgevoerd, geeft inzicht in hoe een kind maar ook een volwassene leert.

 

Ik ben bevoegd om met het Wereldspel te werken en beelddenkers te signaleren.
In de opleiding voor Beeld en Breincoach heb ik het wereldspel zelf gespeeld.
Hierbij heb ik bevestigd gekregen wat ik eigenlijk al wist en dacht.
Ook ik ben een beelddenker.
Hierdoor begrijp ik zelf heel goed hoe beelddenkers werken en leren maar ook waar ze tegenaan lopen.