De beelddenker binnen het voortgezet onderwijs 

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is spannend.
In deze nieuwe periode is alles anders. Vooral is de manier van werken en leren anders.
De basisschool biedt structuur maar leerlingen raken dit houvast kwijt in de brugklas.
Het huiswerk leren plannen is voor veel brugklassers even wennen.
En hoe frustrerend is het als dat harde werken niet terug te zien is in de cijfers?
Het leren blijkt vaak moeilijker te zijn dan de lesstof.

 

Hoe pak je dat leren dan aan? Stampen, stampen, stampen? Dat is vaak nodig.
Maar iets uit het hoofd leren is voor een beelddenker niet gemakkelijk.
Zij leren voornamelijk door inzichten op te doen en zo begrijpen beelddenkers de leerstof.
Een aantal geselecteerde bladzijden van buiten kennen?
Nee, ze willen het geleerde in een groter geheel kunnen plaatsen.
Spelend Bewegend Leren kan een beelddenker ondersteunen bij het vinden van een aanpak die werkt.  

 

Spelend Bewegend Leren kan concreet helpen met het:

  • maken van een tijdsplanning.
  • aanbrengen van structuur in de chaos.
  • bevorderen van tekstbegrip door de kleurmethode.
  • leren van je eigen Beeld en Brein Mindmap voor het maken van samenvattingen van lesstof en boekverslagen.
  • het leren van moeilijke woorden en Engelse woorden met de BIK-methode.