Kennismakingsgesprek

We starten met een kennismakingsgesprek. In overleg is dit gesprek alleen met de ouder of samen met het kind.

Ik probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt. Dit is essentieel voor de begeleiding.

Met deze inzichten kan ik tijdens de begeleiding een beroep doen op de sterke kanten van uw kind.

Het verhoogt zijn/haar motivatie en zelfwaardering.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Intakegesprek

Bij het intakegesprek zijn één ouder en het kind aanwezig.
Het is een wederzijdse kennismaking en ik vertel hoe ik te werk ga.
We nemen het door u ingevulde intakeformulier door
en tekenen een behandelovereenkomst.
Om een helder beeld te krijgen neem ik enkele testen af,
zoals de ogentest met de Bioptor en de beelddenktest: het Wereldspel.

Begeleiding

Bewegend leren is een essentieel onderdeel van mijn begeleiding.
In overleg vindt de begeleiding wekelijks of om de week plaats.
Bij de sessies is altijd een ouder aanwezig. De reden hiervan is dat u ziet
wat er gebeurt zodat u ook thuis de oefeningen kunt doen.
Voor een goed resultaat is dit nodig.

 

Bedenk dat centraal staat dat uw kind plezier heeft, de sessie moet in de eerste plaats een positieve beleving zijn.
Daarom probeer ik zoveel mogelijk de oefeningen te laten aansluiten op wat uw kind nodig heeft.
Er is altijd een wisselwerking. En van mijn kant: aandacht, een luisterend oor en een sterk inlevingsvermogen.
Soms ontstaat de noodzaak om het programma bij te sturen of ruimte te geven voor eigen inbreng van u of uw kind. Respectvol speel ik hier op in want het draait om een duurzame ontwikkeling.
Uw kind doet vaardigheden op die zeker ook voor de toekomst bijzonder waardevol zijn.

 

Tarieven

* Kennismakingsgesprek van 45 min. is vrijblijvende en kosteloos.

* Intakegesprek van 60 min.             € 40,- 

* Vervolgsessies van 60 min.           € 40,-

 

Spelend Bewegend Leren staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijfnummer 60515473.

btw-identificatienummer (per 01-01-2020) NL001365456B93