Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zegt:

`Bewegen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de cognitie!'

 In de hersenen vertonen neuronale systemen die betrokken zijn bij de motoriek
een grote overlap met de neuronale systemen die een rol spelen bij cognitie.’

Beweging is de eerste taal van kinderen.

Door middel van beweging leren kinderen de wereld verkennen en eveneens het eigen lichaam controleren.

Spelend Bewegend Leren biedt leerondersteuning door onder andere het
beweegprogramma Into Bounce en bal-ritme-oefeningen.
Er wordt gebruik gemaakt van beeld, kleur, spel en beweging.
Zo worden alle zintuigen en het hele lichaam erbij betrokken.
Het zorgt voor een activatie van beide hersenhelften.

Bewegen is leren en leren is ontwikkelen.

En als je niet beweegt? Volledig stilstaan blijkt de meest geavanceerde vorm van beweging te zijn.
Het is een basisvaardigheid die nodig is om tot leren te komen.
Kinderen die dit niet kunnen, ondervinden vaak problemen bij het leren lezen en rekenen.
Voor stilstaan is lichamelijke coördinatie nodig.
Voor een bal vangen is lichamelijke coördinatie nodig.
En die coördinatie vereist een fijne en grove motorische vaardigheid.
Denk hierbij ook aan rechtop lopen en het evenwicht bewaren.
Onze houdingsreflexen zorgen hiervoor.

Bewegen en leren.

Om goed te kunnen lezen, moeten de ogen goed bewegen en dat vraagt om stabiele oogspieren.
Netjes tussen de lijntjes schrijven? Hiervoor is het gecoördineerd bewegen van
de hand nodig, een juiste oog-handcoördinatie en een goede houding.
Kortom, in staat zijn het bewegen te coördineren is iets waarvoor oefening nodig is.
Vallen en opstaan. Het gaat niet vanzelf.

Spelend Bewegend Leren biedt een uniek beweegprogramma aan.
Het gaat om oefenen op de Bellicon (minitrampoline) en eenvoudige bal-ritmeoefeningen.
Het beweegprogramma is erop gericht de samenwerking tussen
de linker- en rechterhersenhelft soepeler te laten verlopen.

 

Het beweegprogramma Into Bounce heeft als effect dat:

  • de hersenen veel zintuiglijke informatie krijgen (van en via de spieren, gewrichten, ogen en oren).
  • de ogen beter samenwerken.
  • de concentratie verhoogd wordt.
  • leren leuker en effectiever wordt.
  • het werkgeheugen en de leerprestaties verbeteren.
  • het automatiseren van de leerstof eenvoudiger gaat (bijvoorbeeld het leren van de tafels).

 

Bij de opleiding tot Beeld en Breincoach heb ik zelf op de Bellicon gestaan en ervaren wat het beweegprogramma
Into Bounce met je doet of anders gezegd: uit je haalt wat je in je hebt!