Algemene voorwaarden

 • Deelname betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Spelend Bewegend Leren.
 • Spelend Bewegend Leren zal zich inspannen om de geboden begeleiding steeds naar beste kunnen te verrichten en neemt optimale zorgvuldigheid in acht.
 • Voor de betaling van de begeleiding ontvangt u een factuur.
 • Bij niet-tijdige betaling behoudt Spelend Bewegend Leren zich het recht voor de begeleiding op te schorten of te beëindigen.
 • Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 • Een afspraak verzetten of annuleren kan uitsluitend telefonisch. Wanneer een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt geannuleerd, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen.
 • Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), kan er door u als ouder(s)/verzorger een extra afspraak worden gemaakt.
 • Als ouder/verzorger bent en blijft u verantwoordelijk voor de juiste keuze van de begeleiding die u voor uw kind zoekt en maakt.

Toestemming begeleiding

 • Spelend Bewegend Leren is gehouden aan de wettelijke regel die voor kinderen onder de 16 jaar geldt en inhoudt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 • Voor zover van toepassing draagt de gezaghebbende ouder die het kind aanmeldt voor begeleiding er zorg voor dat de andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.
 • Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Spelend Bewegend Leren kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Bij gescheiden ouders is de toestemming en handtekening van beide gezaghebbende ouders verplicht.
 • De ouder/verzorger dient tijdens de begeleiding aanwezig te zijn.
 • Indien in het belang van het kind overleg met derden nodig is wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en eventueel het kind.

 

 

Spelend Bewegend Leren zal zich houden aan de daarvoor geldende regels in verband met de privacy.