Hersenontwikkeling

Over het algemeen ontwikkelen meisjes zich sneller dan jongens.
Veel spelen en bewegen heeft  invloed op de ontwikkeling van de zenuwbanen:
de zenuwcellen worden gestimuleerd en er ontstaan goede en snelle verbindingen.
Deze verbindingen zijn essentieel voor het leerproces

Bij de meeste kinderen zijn rond het zesde jaar de benodigde verbindingen om te leren aanwezig en goed ontwikkeld.
Toch gaat het leren bij kinderen lang niet altijd vanzelf.
Het valt op dat de leesproblemen op scholen steeds groter worden.
Mogelijk omdat kinderen veel minder (buiten) spelen en veel tijd doorbrengen achter een beeldscherm.


In de hersenen moet een lange weg afgelegd worden om te kunnen lezen.
In het voorbeeld hieronder kunt u zien dat leren lezen zo eenvoudig nog niet is.
Welke verbindingen zijn nodig om te komen tot lezen?

                           Rechter hersenhelft

Linker hersenhelft.       

De hersenen zijn in vier verschillende delen verdeeld:

Links en rechts (gescheiden door de hersenbalk, Corpus Callosum) voor en achter.

In al die gebieden zitten allemaal weer kleine gebiedjes (weergegeven door kruisjes) die allemaal iets héél goed kunnen.
Eerst zie je letters, daarna herken je de letters, (dit gebeurt rechtsachter in de hersenen)

Linksachter in de hersenen maak je woorden en zinnen.

Linksvoor heb je een hersengebied nodig om woorden uit te spreken en rechtsvoor zit het begrijpen,
de betekenis van wat je leest.

De kruisjes met de lijnen (verbindingen) geven aan dat alle vier de hersendelen dus nodig zijn om goed te kunnen lezen.

Zijn er nog geen of minder goede verbindingen aangelegd dan merk je dat bij het leren. 


Uit onderzoek is gebleken dat rond het vierde jaar het geheugen van mensen een voorkeur voor een hersenhelft ontwikkelt.
De linkerhersenhelft ontwikkelt zich vaak dominant, waardoor kinderen vanaf vier jaar in woorden gaan denken:
de taaldenkers.

Bij beelddenkers ontwikkelt de rechterhersenhelft zich dominant, waardoor ze in beelden en plaatjes blijven denken.
Dit betekent dat je primair denkt met je rechterhersenhelft.

 

Eerder heb ik al aangegeven dat beelddenken een gave is.

 

Beelddenkers zijn erg creatief en hebben vaak mooie oplossingen voor problemen.
Helaas heeft een dominante rechterhersenhelft vaak een zwakkere linkerhersenhelft tot gevolg.
 Dit heeft invloed op het  leren. Gedrag kan vaak impulsief zijn. Meestal is er weinig tijdsbesef.